top of page
ค้นหา

Cannabis Anatomy

กัญชากายวิภาคศาสตร์


กัญชา (Cannabis) เป็นไม้ดอกที่จัดอยู่ในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สายพันธุ์ (Sub-Species) ได้แก่ Sativa, Indica และ Ruderalis กัญชาแต่ละต้นจะออกดอกเป็นเพศผู้ หรือเพศเมีย เพียงเพศเดียว แต่บางครั้งก็สามารถออกได้ทั้งสองเพศในต้นเดียวกัน เรียกว่าต้นกระเทย (hermaphrodite) ดอกตัวเมียผลิตช่อขนาดใหญ่ที่มีเรซิ่นทั่วทั้งด้านในและด้านนอก ส่วนดอกตัวผู้จะมีลักษณะเป็นตุ่มกลมเล็กๆ มีเกษรตัวผู้ ไว้สำหรับการผสมพันธุ์กับดอกของตัวเมียเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่วนดอกที่นิยมใช้กันนั้นมาจากต้นตัวเมียที่ไม่มีเมล็ด ที่เรียกกันว่า Sinesemilla ซึ่งปลูกไว้ผลิตสารแคนนาบินอยด์ที่จะมีความเข้มข้นสูงที่สุดขณะที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ (ไม่มีเมล็ดติดมาด้วย) ต้นกระเทยหรือ พวกต้น Hermaphroditic จะมีอวัยวะทั้งเพศผู้และเพศเมียเพื่อไว้ผสมพันธุ์เกษรของมันเองเมื่อถึงเวลาผลิตดอก การผสมพันธุ์เกษรของมันเองนี่แหละ ที่ทำให้มันไม่ดีเพราะจำทำให้ช่อดอกตัวเมียที่ปลูกนั้นมีเมล็ดติดมา และทำให้มันส่งต่อพันธุกรรม Hermaphroditic ไปอีกรุ่นด้วยกัญชาประกอบด้วยโครงสร้างหลากหลายอย่าง ซึ่งสามารถหาได้จากดอกกัญชาสายพันธุ์สามัญ ทั่วๆไป ต้นกัญชาจะโตขึ้นจากลำต้นที่ค่อนข้างเรียวบาง มีเอกลักษณ์ในส่วนของใบที่มีแฉกชี้ออกตามระเบียบ 5 บ้าง 7 บ้าง ไปจนถึง 11 แฉก และเริ่มโดดเด่นในช่วงออกดอก ที่จะก่อตัวขึ้นทับไปทับมาไม่ซ้ำกัน มีความซับซ้อนในตัว และมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ต่างๆหลายส่วน


▼ Cola (โคล่า)

หรือที่เรียกว่าฐานของช่อโคล่าหมายถึงส่วนที่มีดอกอยู่เต็มไปหมด เป็นที่ที่ดอกของตัวเมียวางตัวกันแน่นพร้อมที่จะแตกดอกโคล่าหลัก บางครั้งเรียกว่าช่อส่วนที่สูงที่สุดของต้นในขณะที่มีช่อขนาดเล็กเกิดขึ้นในช่วงล่างปริมาณและขนาดของช่อสามารถที่จะเพิ่มหรือดัดแปลงได้เมื่อใช้เทคนิคการปลูกที่เรียกว่า Topping หรือ Low Stress Training (LST) หรือจะเป็น Screen of Green (ScrOG)▼ Trichomes (ไตรโคม)

▼ Zoom-in Trichomes (ไตรโคมแบบใกล้มากๆ)
ถึงแม้จะเป็นส่วนที่เล้กที่สุดแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของต้นกัญชา ไตรโคมจะมีรูปทรงคล้ายเห็ดที่มีเรซิ่นคริสตัลใสอยู่บนหัวปกคลุมอยู่ทั่วช่อดอก มีความหนาแน่นสูงตรงส่วนบริเวณของคาลิกซ์ และมีน้อยที่ใบ โตรโคมเป็นส่วนที่พืชพัฒนาขึ้นมา เพื่อปกป้องศัตรูทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตุ่มกลมใสที่อยู่บนยอดของไตรโคมที่เรียกว่า Terpenes จะเป็นส่วนที่บรรจุสาร THC และสาร Cannabinoids อื่นๆเอาไว้


▼ Pistil (เกษร)

ออกจากส่วนปลายของกลีบเลี้ยงหรือ Calyxes จะมีขนสีส้มๆแดงๆเล็กๆเกษรเหล่านี้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมละอองเกษรของเพศผู้ จะเริ่มจากมีสีออกจาวและจะค่อยๆเข้มขึ้นจนกลายเป็น สีออกเหลืองๆ ส้มๆ และสีแดง และน้ำตาลตามมาตามการเจริญเติบโตของต้นไม้เกษร พวกนี้มีบทบาทสำคัญในการเจริญพันธุ์ของต้นไม้และมีส่วนน้อยมากในการทำให้ดอกไม้มีกลิ่นที่เพิ่มมากขึ้น

▼ Calyx (คาลิกซ์)

คาลิกซ์ หรือกลับเลี้ยงลักษณะตะปุ่มตะป่ำเหมือนใบที่ทับกันไปมาเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆใต้ใบเล็กๆที่เรียกว่า ​Sugar leaves คุณจะเจอตัวตุ่มที่ดูเหมือนถูกฉีกออกอันนั้นแหละที่เรียกว่ากลีบเลี้ยงหรือ Calyxes จริงๆกลีบเลี้ยงมีหลายรูปแบบ ทั้งขนาดและสีที่แตกต่างกันตามชนิด และสายพันธุ์ แต่ลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นส่วนที่มีความเข้มข้นของ Trichomes สูงที่สุดในต้น

ลักษณะโดยรวมของต้นกัญชา...


 

เนื้อหาอ้างอิงจาก : นิตยสาร Highland ฉบับเดือน มกราคม 2016 (issue01) หน้าที่ 42-43.


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page